Bülten 2023

Konaklama Vergisi

BÜLTEN 2023-48

KONAKLAMA VERGİSİ REHBERİ

Gelir İdaresi Başkanlığınca 2023 Şubat ayında yayınlanan “ Konaklama Vergisi Rehberi” nde

Konaklama vergisinin kapsamı, konaklama vergisine tabi hizmetler, vergiyi doğuran olay, mükellef, istisnalar, matrah, oran ve beyan gibi konulara ilişkin açıklamalar ve örnekler yer almaktadır.

Yapılmış olan açıklamalar aşağıdaki ana başlıklar altındadır

 1. Konaklama Vergisinin Konusu Nedir?
 2. Hangi Konaklama Tesisleri Verginin Kapsamına Girer?
 3. Çadır ve Karavanlardan Konaklama Vergisi Aranır mı?
 4. Konaklama Tesislerinde Verilen Geceleme Hizmetinin Kapsamı Nedir?
 5. Geceleme Hizmetiyle Birlikte Sunulan Diğer Hizmetlerin Kapsamı Nedir?
 6. Tesis Bünyesi Dışında Sunulan Hizmetlerden Konaklama Vergisi Alınır mı?
 7. Organizasyon Hizmetlerinden Konaklama Vergisi Alınır mı?
 8. Konaklama Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay Nedir?
 9. Karşılıksız/Bedelsiz Konaklamalarda Vergiyi Doğuran Olay Gerçekleşir mi?
 10. Konaklama Vergisinin Mükellefi Kimdir?
 11. Mükellefiyet Nasıl Tesis Ettirilir?
 12. Konaklama Vergisinden İstisna Hizmetler Hangileridir?
 13. Konaklama Vergisinin Matrahı Nedir?
 14. Konaklama Vergisinin Oranı Nedir?
 15. Bedelin Döviz Olarak Hesaplanması Durumunda Hangi Kur Esas Alınmalıdır?
 16. Konaklama Hizmetinin Müşteriye Acenta Tarafından Konaklama Vergisi Dahil Satılması Durumunda Belge Nasıl Düzenlenmelidir?
 17. Konaklama Vergisi Fatura ve Benzeri Belgelerde Nasıl Gösterilir?
 18. Konaklama Vergisinde Vergilendirme Dönemi Nedir?
 19. Konaklama Vergisi Ne Zaman Beyan Edilir ve Ödenir?
 20. Beyan Edilen Konaklama Vergisi Nasıl Düzeltilir?

Bu başlıkların açıklamalarının yer aldığı rehber için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

02.02.2023