Bülten 2023

2023 Yılı Yeniden Değerleme Oranı %58,46

BÜLTEN  2023-120

2023 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANINA İLİŞKİN 554 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 

25 Kasım 2022 gün ve 32380 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 554 Sıra Nolu  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2023 yılı yeniden değerleme oranı % 58,46 olarak tespit edilmiştir.

Yeniden değerleme oranı, daha önce indirilememiş yatırım indiriminin endekslenmesinde ve bazı vergiler ve cezaların 2024 yılı tutarlarının belirlenmesinde kullanılabilecektir.

Yeniden değerleme oranına göre belirlenebilecek vergi ve cezalardan bazıları;

Motorlu Taşıtlar Vergisi, Emlak Vergisi, Harçlar, Damga Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi, Fatura-Fiş ve Amortisman Ayırma Sınırı, Özel Usulsüzlük Cezaları, usulsüzlük cezaları, Gelir Vergisi Tarifesi,  Konut Kira Gelirleri İstisnası, Trafik Para Cezaları, diğer para cezaları.

554 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

25.11.2023