Bülten 2023

İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri Ödenen Vergilerin KDV’si İndirilemeyecek

BÜLTEN 2023-119

İTHALATTA GÖZETİM UYGULAMASI, KORUNMA ÖNLEMLERİ, DAMPİNGE KARŞI ÖDENEN VERGİNİN KDV’ Sİ İNDİRİLEMEYECEK

24 Kasım 2023 tarih ve 32379 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında ithalatta gözetim ve korunma önlemi uygulamaları kapsamında hesaplanan katma değer vergisinin indirim hakkının kaldırılması 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 36 ncı maddesi gereğince karar verilmiştir.

Bu kararın eki karara göre;

1- İthalatta gözetim uygulamasına tabi tutulan mallara ilişkin gümrük beyannamelerinde beyan olunan tutarlar ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve katma değer vergisi matrahına dahil olan her türlü vergi, resim, harç ve paylar dolayısıyla ödenen katma değer vergisinin indirim hakkı kaldırılmıştır.

2- İthalatta korunma önlemleri uygulanması kapsamında ödenen katma değer vergisi matrahına dahil olan her türlü vergi resim, harç ve paylar dolayısıyla ödenen katma değer vergisinin indirim hakkı kaldırılmıştır.

Bu karar yayım tarihi olan 24 Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu karara ulaşmak için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

25.11.2023