Bülten 2023

2022 Yılı Gelirleri Gelir Vergisi Beyannamesi Rehberi

BÜLTEN 2023- 56

GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN 2022 YILINA AİT GELİRLERİNİN 2023 YILINDA BİLDİRİLECEĞİ GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ REHBERLERİ

Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılan duyuruya göre, gerçek kişiler tarafından 2022 yılında elde edilen; ticari kazanç, zirai kazanç, serbest meslek kazancı, ücret geliri, gayrimenkul sermaye iradı (kira geliri), menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlar (değer artışı kazancı ve arızi kazançlar) için yıllık gelir vergisi beyannamesi 1–31 Mart 2023 tarihleri arasında verilecektir.

Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ illeri ile Sivas ili Gürün ilçesi) deprem tarihi (06.02.2023) itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan mükellefler,

ile

ilan edilen mücbir sebep hali kapsamında olan meslek mensuplarıyla arasında deprem tarihi itibarıyla Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi bulunan mücbir sebep ilan edilen yerler dışındaki mükellefler,

tarafından verilmesi gereken beyannameler 15.08.2023 tarihine kadar verilebilecek ve bu beyannamelere istinaden tahakkuk edecek vergiler ise 31.08.2023 tarihine kadar ödenebilecektir.

Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri yıllık gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamda göndereceklerdir.

Geliri sadece ücret geliri, kira geliri, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler yıllık gelir vergisi beyannamelerini kendileri için önceden hazırlanmış olan Hazır Beyan Sistemi üzerinden vergi dairesine gitmeden kolay, hızlı ve güvenli şekilde verebilirler.

Mükelleflerin, yıllık gelir vergisi beyannamesini verirken yararlanmaları amacıyla her bir gelir unsuru için aşağıda yer alan Rehber ve Broşürler hazırlanmıştır.

. Hazır Beyan Sistemi Broşürü

. Ticari Kazanç Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi

. Zirai Kazanç Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi

. Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi

. Ücret Geliri Elde Edenler İçin Vergi Rehberi

. Kira Geliri Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi

. Türkiye’de Yerleşmiş Olmayanlar (Dar Mükellefler) İçin Kira Geliri Rehberi

. The Guidebook On Rental Incomes For Non-Resident Taxpayers

. Menkul Sermaye İradı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi

. G.V.K. Geçici 67 nci Madde Uygulaması ile İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi

. Diğer Kazanç ve İratların Vergilendirilmesi Rehberi

. Gayrimenkullerin 5 Yıl İçinde Elden Çıkarılmasında Gelir Vergisi Beyanı Broşürü

. Vergi Mevzuatı Yönünden Bağış ve Yardımlar Rehberi

. Gelir Vergisi Beyannamesinde İndirilecek Eğitim ve Sağlık Harcamaları Broşürü

. Vergiye Uyumlu Mükelleflere %5 Vergi İndirimi Broşürü 

2022 yılında elde edilen gelirlere ilişkin olarak verilecek yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden gelir vergisinin, 2023 yılının Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksit olmak üzere ödenmesi gerekmektedir.

Mükellefler vergilerini;

* Başkanlığa ait www.gib.gov.tr internet sitesi (İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil Uygulaması) üzerinden;

. Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile

. Anlaşmalı bankaların banka kartları veya banka hesabından,

. Yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların; kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleri ile

* Anlaşmalı bankaların;

. Şubelerinden,

. Alternatif ödeme kanallarından (İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık vb.),

* PTT işyerlerinden,

* Tüm vergi dairelerinden,

ödeyebileceklerdir.

Ayrıca, Hazır Beyan Sistemi ile beyan edilen ücret geliri, kira geliri, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisini Hazır Beyan Sistemi üzerinden “Anlaşmalı Banka Kartı-Kredi Kartı ile Ödeme” bölümünden banka kartınız veya kredi kartınızla ile 02:00-23:45 saatleri arasında kolayca ödeyebilirsiniz.

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcınıza www.gib.gov.tr  ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

01.03.2023