Bülten 2023

Basit Usulde Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergilendirilmesi

 

BÜLTEN 2023-55

KAZANÇLARI BASİT USULDE TESPİT EDİLEN MÜKELLEFLERDE GELİR VERGİSİ İSTİSNASI REHBERİ

 Gelir İdaresi Başkanlığınca 2023 Şubat ayında yayınlanan Yayın No. 454 “Kazançları Basit Usulde Tespit Edilen Mükelleflerde Gelir Vergisi İstisnası Rehberi”nde

 Basit usulde ticari kazancın tespiti, basit usule tabi mükelleflere sağlanan avantaj ve kolaylıklar, basit usulde gelir vergisi istisnası, basit usule tabi olmanın genel ve özel şartları, basit usulden yararlanamayacak olanlar ile basit usule tabi olanların uyması gereken diğer yükümlülükler hakkında açıklamalar ve örnekler yer almaktadır.

Bu açıklamaların yer yer aldığı rehber için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

18.02.2023