Bülten 2023

2023 Yılı KDV İndirimli Oran İstisnası

BÜLTEN (2023-05)

2023  YILI İNDİRİMLİ ORAN İSTİSNASI

30 Aralık 2022 gün ve 32059 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de  Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 44)” yayınlandı.

Bu genel tebliğde;

İndirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır, 2022 yılı için 25.700 TL olarak belirlenmiş iken bu sınır 2023  yılı için 57.300 TL olarak belirlenmiştir.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

01.01.2023