Bülten 2023

2023 Yılında Uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi Matrah ve İstisnaları

BÜLTEN (2023-06)

2023 YILINDA DEĞİŞİK OLARAK UYGULANACAK VERASET VE

İNTİKAL VERGİSİ İSTİSNA VE MATRAHLARI  

30 Aralık 2022 gün ve 32059 (2.Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 54 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde yer alan ve 2023 yılında uygulanacak olan;

Veraset ve İntikal Vergisinde İstisna Tutarları

İstisna Konusu İstisna Tutarı TL

2022

İstisna Tutarı TL

2023

Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 455.635 1.015.747
Füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 911.830 2.032.742
İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 10.491 23.387
Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 10.491 23.387

 

Verginin oranları

Matrah 2022 Yılı Matrah 2023 Yılı  Veraseten     İntikallerde Vergi Oranı% İvazsız  İntikallerde Vergi         Oranı %
İlk 500.000 TL için İlk 1.100.000 TL için 1 10
Sonra gelen 1.200.000 TL için Sonra gelen 2.600.000 TL için 3 15
Sonra gelen 2.500.000 TL için Sonra gelen 5.500.000 TL için 5 20
Sonra gelen 4.900.000 TL için Sonra gelen 10.900.000 TL için 7 25
Matrahın 9.100.000 TL’yi aşan bölümü için Matrahın 20.100.000 TL’yi aşan bölümü için 10 30

İlgili Genel Tebliğ için tıklayınız.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

01.01.2023