Bülten 2022

Tarhiyat Sonrası Uzlaşma

BÜLTEN 2022-189

TARHİYAT SONRASI UZLAŞMA BROŞÜRÜ

Gelir İdaresi Başkanlığınca 2022 Aralık ayında yayınlanan Vergi Uyuşmazlıklarının İdare ile Çözümünde Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Broşürü” nde;  tarhiyat sonrası uzlaşma uygulaması ile uzlaşma komisyonları ve yetki sınırlarına ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

Yapılmış olan açıklamalar soru cevap şeklindedir. Bu rehberdeki sorular aşağıda olup. cevapları için aşağıdaki  web adresine tıklanmalıdır.

1. Uzlaşma Nedir?

2. Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Nedir?

3. Hangi Hallerde Uzlaşmaya Başvurulabilir?

4. Uzlaşma Kapsamındaki Vergi ve Cezalar Nelerdir?

5. Uzlaşma Kapsamı Dışında Kalan Vergi ve Cezalar Nelerdir?

6. Kimler Uzlaşma Talebinde Bulunabilir?

7. Uzlaşma Talebi Nereye ve Nasıl Yapılmalıdır?

8. Uzlaşma Talep Süresi Ne Kadardır?

9. Uzlaşma Talebi Hangi Hallerde Reddedilir?

10. Yetkili Uzlaşma Komisyonlarının Tespitinde Neler Dikkate Alınır?

11. Uzlaşma Tarihi Mükellefe Ne Zaman Bildirilir?

12. Uzlaşma Tarihi Ertelenebilir mi?

13. Uzlaşma Görüşmelerine Kimler Katılabilir?

14. Tarhiyat Sonrası Uzlaşmada Kısmi Uzlaşma Talebinde Bulunulabilir mi?

15. Uzlaşma Nasıl Vaki Olur?

16. Uzlaşmanın Vaki Olmaması Halinde Ne Olur?

17. Uzlaşmanın Temin Edilememesi Halinde Ne Olur?

18. Uzlaşma Sağlanması Halinde Yargı Yoluna Gidilebilir mi?

19. Uzlaşmanın Sonuçları Nelerdir?

20. Mükellefler Aynı Tarhiyat İçin Hem Uzlaşma Hem Cezalarda İndirim Talep Edilebilir mi?

21. Uzlaşılan Vergi ve Cezaların Ödenmesi Nasıl Olur?

22. Uzlaşmanın Gerçekleşmesi Durumunda Uzlaşılan Cezada İndirim İmkanı Var mıdır?

23. Uzlaşma Talebinin Reddi Halinde Yasal Haklar Nelerdir?

24. Uzlaşma Komisyonları ve Yetki Sınırları Nelerdir?

Tarhiyat  Sonrası Uzlaşma Broşürü için tıklayınız

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

07.12. 2022