Bülten 2022

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma

BÜLTEN 2022-188

TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA BROŞÜRÜ

Gelir İdaresi Başkanlığınca 2022 Aralık ayında yayınlanan Vergi Uyuşmazlıklarının İdare ile Çözümünde Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Broşürü” nde;  vergi incelemelerine dayanılarak mükellefler adına tarh edilecek vergiler ve bunlara ilişkin vergi ziyaı cezaları ile 1/1/2022 tarihinden itibaren 6.800 Türk lirasını aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları hakkındaki tarhiyat öncesi uzlaşma uygulamasına ilişkin açıklamalar yer almaktadır.   

Yapılmış olan açıklamalar soru cevap şeklindedir. Bu rehberdeki sorular aşağıda olup. cevapları için aşağıdaki  web adresine tıklanmalıdır.

1. Uzlaşma Nedir?

2. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Nedir?

3. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Kapsamındaki Vergi ve Cezalar Nelerdir?

4. Uzlaşma Kapsamı Dışında Kalan Vergi ve Cezalar Nelerdir?

5. Kimler Uzlaşma Talebinde Bulunabilir?

6. Uzlaşma Talep Süresi Nedir?

7. Uzlaşma Talebi Nereye ve Nasıl Yapılmalıdır?

8. Uzlaşma Tarihi Mükellefe Ne Zaman Bildirilir?

9. Uzlaşma Tarihi Ertelenebilir mi?

10. Mükellef Uzlaşma Talebinden Vazgeçebilir mi?

11. Uzlaşma Davetine Uyulmaması Halinde Ne Olur?

12. Uzlaşma Görüşmelerine Kimler Katılabilir?

13. Tarhiyat Öncesi Uzlaşmada Kısmi Uzlaşma Nasıl Olur?

14. Uzlaşma Nasıl Vaki Olur?

15. Uzlaşmanın Vaki Olmaması Halinde Ne Olur?

16. Uzlaşmanın Temin Edilememesi Halinde Ne Olur?

17. Uzlaşma Sağlanması Halinde Yargı Yoluna Gidilebilir mi?

18. Uzlaşmanın Sonuçları Nelerdir?

19. Uzlaşılan Vergi ve Cezalar Nasıl Ödenir?

20. Uzlaşmanın Gerçekleşmesi Durumunda Uzlaşılan Cezada İndirim İmkanı Var mıdır?

Tarhiyat  Öncesi Uzlaşma Broşürü için tıklayınız

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

07.12. 2022