2022 e-Defter Beratlarının Yükleme Tercihleri

BÜLTEN 2022-47

E-DEFTER BERATLARININ AYLIK VEYA GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİ BAZINDA YÜKLENEBİLMESİNE İLİŞKİN DUYURU

Gelir İdaresi Başkanlığı,10.01.2022 günlü duyurusuyla, e- defter berat yükleme tercihleri konusunda yaptığı belirlemeler aşağıdadır.

1-01/01/2022 tarihi itibarıyla e-Defter uygulamasına dahil olan mükelleflerden;

Geçici vergi dönemleri bazında berat yükleme tercihinde bulunmak isteyen mükelleflerin, mali mühür veya elektronik imza ile “e-Defter Uygulaması”na giriş yapıp “Bilgi Güncelle” kısmının “Berat Yükleme Tercihi” bölümünden; Aylık yükleme / Geçici vergi dönemleri bazında yükleme şeklinde seçimlerini yapmaları mümkün bulunmaktadır.

Yapılan tercih 31/01/2022 tarihine kadar e-Defter uygulaması üzerinden güncellenebilir.

Tercihlerini 31/01/2022 tarihine kadar bildirmeyen mükellefler, 2022 hesap dönemi berat dosyaları için Aylık yükleme seçeneğini tercih etmiş olarak değerlendirilecektir.

2-Öteden beri e-Defter uygulamasına dahil olan mükelleflerin;

2021 hesap dönemi için yapmış oldukları “Berat Yükleme Tercihi” 2022 hesap dönemi için de geçerlidir.

2022 yılı için berat yükleme tercihini değiştirmek isteyen mükelleflerin, e-Defter uygulamasına giriş yapıp “Bilgi Güncelle” kısmının “Berat Yükleme Tercihi” bölümünden; Aylık yükleme / Geçici vergi dönemleri bazında yükleme şeklinde seçimlerini yapmaları mümkün bulunmaktadır.

İlgili duyuru için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

11.01.2022