Bülten 2022

Vergilerde Pişmanlıkla Beyan Uygulaması Rehberi

BÜLTEN 2022-175

VERGİLERDE PİŞMANLIKLA BEYAN UYGULAMASI REHBERİ

Gelir İdaresi Başkanlığınca 2022 Kasım ayında yayınlanan “Vergilerde Pişmanlıkla Beyan Uygulaması Rehberi”nde mükelleflerin pişmanlık ve ıslah hükümlerinden hangi şartlarla yararlanacağı ve bu uygulamanın mükelleflere sağladığı avantajlar ile uygulama sonuçları hakkında açıklamalar yer almaktadır.

Bu rehberde aşağıdaki konularda açıklamalar bulunmaktadır.

 1. Pişmanlık ve Islah Nedir?
 2. Pişmanlık Hükümlerinden Kimler Yararlanabilir?
 3. Pişmanlık ve Islah Kapsamına Giren Vergiler Hangileridir?
 4. Pişmanlık ve Islah Hükümlerinden Yararlanmanın Şartları Nelerdir?
 5. Yapılmakta Olan Vergi İncelemesi ya da Takdire Sevk İşlemine İlişkin Vergi Türünden Farklı Vergi Türü İçin Pişmanlıkla Beyanname Verilebilir mi?
 6. Pişmanlıkla Beyanname Nasıl Verilir?
 7. Kaçakçılık Suçunu İşleyenler Pişmanlıkla Beyanname Verebilir mi?
 8. Hazır Beyan Sistemi Üzerinden Pişmanlıkla Beyanname Verilebilir mi?
 9. Pişmanlık Zammı Oranı Nedir ve Nasıl Hesaplanır?
 10. Pişmanlık ve Islah Hükümlerine Göre Verilen Beyannamelere Ceza Kesilir mi?
 11. Kanuni Süresi İçinde Verilmeyip Bu Süre Geçtikten Sonra Elektronik Ortamda ya da Elden veya Posta Yoluyla Pişmanlık ve Islah Hükümlerine Göre Verilen Beyannamelere Hangi Cezalar Kesilir?
 12. Kanuni Süre İçinde Beyannamenin Verilmesinden Sonra Matrah ve/veya Vergiyi Artırıcı Mahiyette Verilen Düzeltme Beyannameleri İçin Hangi Cezalar Kesilir?
 13. Kanuni Süresi İçinde Verilmeyip Bu Süre Geçtikten Sonra Elektronik Ortamda ya da Elden veya Posta Yoluyla Pişmanlık Talebi Olmaksızın Verilen Beyannamelere Hangi Cezalar Kesilir?
 14. Pişmanlık Kapsamında Yapılan Kısmi Ödemeler Kabul Edilir mi?
 15. Pişmanlıkla Ödenmesi Gereken Vergi Aslı ve Pişmanlık Zammı Tecil Edilebilir mi?
 16. Pişmanlık Talebiyle Verilen Beyannamelerde Matrah veya Ödenecek Vergi Olmaması Durumunda Pişmanlık Talebi Kabul Edilir mi?
 17. Pişmanlık Talebi Kabul Edilmeyen Beyannamelere Hangi Cezalar Kesilir?
 18. Kanuni Süresi İçerisinde Verilen Bir Beyannameye İlişkin Olarak Kanuni Süresinden Sonra Pişmanlıkla Verilen Beyannameler Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Vergi İndiriminden Yararlanmasına Engel midir?
 19. Kanuni Süresinde Verilen Bir Beyannameye İlişkin Olarak Kanuni Süresinden Sonra Pişmanlıkla Verilen Beyannameler Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Teciline Engel midir?
 20. İzaha Davet Edilen Mükellefler Pişmanlık Hükümlerinden Yararlanabilir mi?
 21. Olumsuzluğun Giderilmesi ve İşlemlerin Gerçekliğini İspat İçin Davet Edilen Mükellefler Pişmanlık Hükümlerinden Yararlanabilir mi?
 22. Pişmanlık ve Islah Hükümleri Uyarınca Mesken Kira Gelirleri İstisnasından Yararlanmak Mümkün mü?
 23. Kanuni Süresinden Sonra Pişmanlık Talepli Olarak Verilen Beyannamelerin Ödeme Süreleri Mali Tatil Kapsamında mı?
 24. Pişmanlık Talepli Olarak Kabul Edilen Ancak Şartların İhlali Nedeniyle Kanuni Süresinden Sonra Verilen Beyanname Olarak İşleme Tabi Tutulan Beyannamelere İlişkin Kesilen Vergi Ziyaı Cezaları Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Konusu Yapılabilir mi?
 25. 25. Mükellef ile İdare Arasında İmzalanan Peşin Fiyatlandırma Anlaşmasının Geçmiş Vergilendirme Dönemlerini Kapsamına Aldığı Durumlarda Pişmanlık ve Islah Hükümlerinden Yararlanılabilir mi?
 26. Pişmanlık Şartlarının İhlalinin Sonuçları Nelerdir?

Bu rehbere ulaşmak için tıklayınız

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

02.11.2022