Bülten 2022

Veraset ve İntikal Vergisinin Broşürü

BÜLTEN 2022-152

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNİN BROŞÜRÜ

Gelir İdaresi Başkanlığınca 2022 Ağustos ayında yayınlanan “Veraset ve İntikal Vergisinin Broşürü” nde veraset yoluyla veya herhangi bir suretle ivazsız (karşılıksız) olarak malların intikalinde, mirasçıların ve intikal sahiplerinin vermeleri gereken Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamelerine ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

Bu broşürde aşağıdaki konularda açıklamalar bulunmaktadır.

1. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNİN MÜKELLEFİ KİMDİR?

2. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE İSTİSNA VE MUAFİYETLER NELERDİR?

3. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ ORANI NEDİR?

4. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ NE ZAMAN VERİLİR?

5. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ BEYANNAMESİ NASIL VERİLİR?

6. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ BEYANNAMESİNE EKLENECEK BELGELER NELERDİR?

7. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR?

8. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

Bu broşüre ulaşmak için tıklayınız.

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

03.08.2022