Bülten 2022

Ödeme Emrine Karşı Yapılacak İşlemler Broşürü 

BÜLTEN 2022-168

ÖDEME EMRİNE KARŞI YAPILACAK İŞLEMLER BROŞÜRÜ

Gelir İdaresi Başkanlığınca 2022 Ekim ayında yayınlanan “ Ödeme Emrine Karşı Yapılacak İşlemler Broşürü ” nde; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 55 inci maddesine göre vadesinde ödenmeyen kamu alacakları için düzenlenen ödeme emrine ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

Bu açıklama başlıkları aşağıdadır.

1.Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsili Nasıl Yapılır?

2. Ödeme Emri Niçin ve Kimler Adına Düzenlenir?

3. Ödeme Emrinde Hangi Hususlar Yer Alır?

4. Borçlu, Ödeme Emrinde Yer Alan Borcunu Nasıl Öder?

5. Mal Bildirimi Nedir?

6. Malı Olmadığını Bildiren Borçlunun Bildirime Ekleyeceği Hususlar Nelerdir?

7. Gerçeğe Aykırı Mal Bildiriminde Bulunanlar Hakkında Ne Yapılır?

8. Mal Bildiriminde Bulunmayanlar Hakkında Ne Yapılır?

9. Mal Edinme ve Mal Artması Durumunda Borçlu Ne Yapmalıdır?

10. Mal Bildirimi Sonucunda Ne Olur?

11. Kamu Alacağının Tahsiline Engel Olanlar Hakkında Ne Yapılır?

12. Hangi Nedenlerle Ödeme Emrine Karşı Dava Açılabilir?

13. Borcun Bir Kısmı İçin Dava Açılabilir mi?

14. Dava Açılması Borçlu Hakkındaki Takip İşlemlerini Durdurur mu?

15. Vergi/İdare Mahkemesinde Açtığı Davayı Kaybeden Borçlu Ne Yapmalıdır?

Bu broşür için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

15.10.2022