Bülten 2022

7417 Sayılı Kanun ile 6183 Sayılı Kanunda Teminat Değişiklikleri

BÜLTEN 2022-135

7417 SAYILI KANUN İLE 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDAKİ KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

05 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7417 sayılı “Devlet Memurları Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile yapılan değişiklilerden biri de 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunda yapılan değişikliklerdir.

6183 sayılı Kanun Değişiklikleri:

1- 6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi “Teminat ve değerlenmesi” başlıklıdır. Bu maddede nelerin teminat olarak kabul edileceği açıklanmaktadır.

Bu maddenin birinci fıkrasının 2 numaralı bendi “Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları,” şeklinde iken;

7417 sayılı kanunun 24 inci maddesiyle söz konusu bent aşağıdaki gibi olmuştur.

“2. Bankalar tarafından verilen süresiz ve şartsız teminat mektupları ile sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetleri,”

Bu hükümle, sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetleri de teminat olarak kabul edilebilecektir.

2- 6183 sayılı Kanunun 85 inci maddesi menkul malların “Satış şekli, artırma ve ilan”    başlıklıdır.

7417 sayılı kanunun 25 inci maddesiyle, 6183 sayılı Kanunun 85 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “teminat mektubu” ibaresi “10 uncu maddenin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yazılı teminatların” şeklinde değiştirilmiştir.

Buna göre, menkul mal satışlarına iştirak edeceklerin vermeleri gereken teminatın para yerine teminat mektubu alınabilmesi hükmü revize edilerek Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerinin de teminat olarak alınabilmesine imkân sağlanmaktadır.

Bu hükümler, 7417 sayılı kanunun Resmi Gazete’de yayınlandığı 5 Temmuz 2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

08.07.2022