Bülten 2022

2022 Yılında Uygulanacak Değerli Konut Vergisi

BÜLTEN (2022-25)

2022 YILINDA UYGULANACAK DEĞERLİ KONUT VERGİSİ MATRAHLARININ HESABI

21 Aralık 2021 gün ve 31696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 80 Seri Nolu Emlak Vergisi Genel Tebliğinde;

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunun 42 nci maddesinde yer alan, Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan değerli konut vergisine tabi  5.000.000 Türk lirasının  üzerinde tutar ile 44 üçüncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan vergi oranlarına (Binde3, 6,10) esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırlarının tespit ve ilan edilmiştir.

Buna göre;

2022 yılında uygulanacak olan 1319 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde yer alan tutar, 2021 yılına ait tutarın 2021 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%36,20/2=) %18,10 (on sekiz virgül on) oranında artırılması suretiyle 6.173.000 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

2022 yılında uygulanacak olan 1319 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları, 2021 yılına ait değerlerin 2021 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%36,20/2=) %18,10 (on sekiz virgül on) oranında artırılması suretiyle;

6.173.000 TL ile 9.260.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil) 6.173.000 TL’yi aşan kısmı için

 

(Binde 3)
12.347.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil) 9.260.000 TL’si için 9.261 TL, fazlası için

 

 (Binde 6)
12.347.000 TL’den fazla olanlar 12.347.000 TL’si için 27.783 TL, fazlası için

 

   (Binde 10)

olarak tespit edilmiştir.

İlgili Genel Tebliğ için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

01.01.2022