Bülten 2022

KGK 2021 Yılı Yıllık İnceleme Raporu Yayımlanmıştır

 

BÜLTEN 2022-169

KGK 2021 YILI YILLIK İNCELEME RAPORU YAYINLANMIŞTIR.

Kamu Gözetim Kurulu tarafından, denetim kuruluşları ve denetçiler nezdinde yapılan inceleme ve denetim faaliyetleri her yıl incelenmektedir.

Yapılan incelemeler sonucu mevzuata aykırılıkları tespit edilenler hakkında idari yaptırımlar uygulanmakta ve inceleme sonuçları her yıl bir raporla kamuoyuna açıklanmaktadır.

2021 Yılı Yıllık İnceleme Raporunda, tespit edilen önemli bulgular ve söz konusu bulgulara ilişkin değerlendirmeler hakkında bilgi verilmektedir.

2021 Yıllık İnceleme Raporuna ulaşmak için tıklayınız.

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

18.10.2022