Bülten 2022

Emlak Vergisine Esas 2023 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare İnşaat Maliyetleri

BÜLTEN 2022-156

EMLAK VERGİSİNE ESAS 2023 YILINDA UYGULANACAK BİNA METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİ

25 Ağustos 2022 gün ve 31934 sayılı Resmi Gazete’de Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre,  Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan 81 Seri Nolu Emlak Vergisi Genel Tebliğinde,  Emlak Vergisine esas olmak üzere 2023 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, açıklanmıştır.

Bu tebliğ ve eki olan cetvellere ulaşmak için  tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

25.08.2022