Bülten 2022

Hizmet Erbabına Verilen Yemek ve Ulaşım Bedeli İstisnası

BÜLTEN 2022-134

HİZMET ERBABINA VERİLEN YEMEK VE ULAŞIM BEDELİ İSTİSNASI ARTIRILDI

8 Temmuz 2022 tarih ve 31890 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5799 sayılı Cumhurbaşkanı  Kararı ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının 8 numaralı bendinde yer alan tutar 51 TL olarak, 10 numaralı bendinde yer alan tutar 25,50 TL olarak yeniden belirlenmiştir.

Bu karar, 01.07.2022 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Bu Karar’a göre,

Gelir Vergisi Kanununun 23/8 inci maddesinde,

İşverenlerce, iş yerinde veya iş yerinin eklentilerinde yemek verilmeyen durumlarda, yemek bedelinin işverenlerce, yemek verme hizmetini sağlayan mükelleflere(Örneğin Ticket Card Servislerine ) yapılması halinde 2022 yılında uygulanan 34 TL günlük istisna 51 TL’ye,

Gelir Vergisi Kanununun 23/10 uncu maddesinde,

İşverenlerin hizmet erbabına verdiği işyerine gidip gelme menfaat istisnası (İşverenlerce taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda) çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedeli 2022 yılında uygulanan 17 TL günlük istisna 25,50 TL’ye,

çıkarılmıştır.

Bu karara ulaşmak için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

08.07.2022