Bazı İçecek ve İçkilerin ile Tütün Mamullerinin Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar

 

BÜLTEN (2022-113)

BAZI ALKOLSÜZ İÇECEKLER VE ALKOLLÜ İÇKİLER İLE BAZI TÜTÜN MAMULLERİNİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARININ YENİDEN BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR

27 Mayıs 2022 gün ve 31848 Resmi Gazete’de yayımlanan 26.12.2022 gün ve 5614 sayılı Cumhurbaşkanı Karar’ında;

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki III sayılı listenin (A) ( alkolsüz içecekler ve alkollü içkiler) ve (B) ( puro, sigarillo, sigara, nargile tütünü, enfiye veya çiğnemeye mahsus tütün gibi tütün mamulleri ve makaron, gibi mallar) cetvellerinde yer alan bazı mallara uygulanan asgari maktu ve maktu vergi tutarlarının yeniden belirlenmesi ile anılan Kanunun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmünün  2206.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda sınıflandırılan “Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı, sake gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları” isimli mallar hariç olmak üzere, 2022 yılı Temmuz-Aralık dönemi için uygulanmaması sağlanmıştır.

Sözü edilen karar için tıklayınız

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

27.05.2022