Bülten 2022

2021 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Beyannamesi YMM Tam Tasdik Raporlarının Verilme Süresi

BÜLTEN 2022-123

2021 YILINA AİT KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ YMM TAM TASDİK RAPORLARININ VERİLME SÜRESİ

41 Seri No’lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğinde, tasdik raporlarının ilgili yıl gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verildiği ayı takip eden iki ay içerisinde verilmesi gerektiği hükmü yer almaktadır.

Buna göre, kurumlar vergisi mükellefleri açısından beyannamenin verildiği Nisan ayını takip eden iki ayın son günü olan 30 Haziran tarihine kadar tam tasdik raporunun vergi dairesine   verilmesi gerekmektedir.

Ancak, Gelir İdaresi Başkanlığı Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 2021 vergilendirme dönemine ilişkin verilmesi gereken kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresini 05.05.2022 tarihine uzatılmıştır.

Yeminli mali müşavirlerce 2021 yılına ilişkin olarak kurumlar vergisi beyannamesi tam tasdik raporlarının teslim süresine ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 21.06.2022 tarih ve 78715 sayılı yazısında, 2021 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tam Tasdik Raporlarının 31 Temmuz 2022 tarihine kadar verilmesi gerektiği açıklanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığının 21.06.2022 tarih ve 78715 sayılı yazısı için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

23.06.2022