Bülten 2022

2022 Geç Ödeme Temerrüt Faizi

BÜLTEN 2022-40

TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE MAL VE HİZMET TEDARİKİNDE ALACAKLIYA YAPILAN GEÇ ÖDEMELERE İLİŞKİN TEMERRÜT FAİZİ

2 Ocak 2022 gün ve 31707 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TC Merkez Bankası Tebliğine göre, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1530 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 17,25 alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 555,00 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

Bu oran ve tutar, 01.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

02.01.2022