Bülten 2022

Yenilenmiş Cep Telefon KDV’si

BÜLTEN (2022-30)

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞINDE DEĞİŞİLİK-YENİLENMİŞ CEP TELEFONLARI VS

21 Aralık 2021 gün ve 31696 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No 38) de,

1- Avukatların hukuki ihtilaflarla ilgili olarak yargı mercileri nezdinde veya yargı kararlarının sonuçları ile ilgili olarak vekâlet akdi çerçevesinde (icra vb.) verdikleri  hizmetlerin KDV tevkifatına tabi olmadığı,

2- 1/1/2022 tarihinden itibaren, internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/B maddesi kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetler üzerinden KDV hesaplanmayacağı,

3- Yenilenmiş cep telefonu teslimlerinde KDV oran uygulaması,

Konuları açıklanmaktadır.

Söz konusu Genel Tebliğ için tıklayınız

 

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

02.01.2022