Bülten 2022

2021 Yılı 4.Dönem Geçici Vergi Beyan Süresi Uzatıldı

BÜLTEN  2022-69

2021 YILI 4. GEÇİCİ VERGİ BEYAN SÜRESİ UZATILDI

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 16.02.2021 gün ve VUK—139/2022-2 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri/139 ile, 17 Şubat 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021 4. Geçici Vergi Dönemine Ekim, Kasım , Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 25 Şubat 2022 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

İlgili sirküler aşağıdadır.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

17.02.2022

T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/139

Konusu: 17 Şubat 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması.

Tarihi: 16/02/2022

Sayısı: VUK-139/ 2022-2

1. Giriş

Bakanlığımıza iletilen talepler nedeniyle, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak 17 Şubat 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması:

17 Şubat 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 25 Şubat 2022 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır. Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17 Şubat 2022 günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacaktır.

Duyurulur.

Bekir BAYRAKDAR

Gelir İdaresi Başkanı