İhracat Bedelleri Konusundaki Gelişmeler

BÜLTEN 2022-43

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32  SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERLE İHRACAT BEDELLERİ KONUSUNDAKİ GELİŞMELER

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odalar Birliği tarafından yayınlanan 2022/1  sayılı Sirküler No.12 de”TPKKH 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERLE İHRACAT BEDELLERİ KONUSUNDAKİ GELİŞMELER” açıklanmıştır.

Bu sirkülerde;

1-Giriş

2-Konu ile İlgili Yasal Düzenlemelerin Kısa Gelişimi

3-Sonuç

EKLER

1-İhracat Kabul Belgesi

2-Döviz Gelirleri Beyan Formu

3-SMMM/YMM Döviz Gelirleri Uygunluk Tespit Rapor Örneği

4- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ(Tebliğ No. 2008-32/48) ile İlgili Olarak Sıkça Sorulan Sorular

İhracat Genelgesi

Konuları yer almaktadır.

İlgili sirküler için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

06.02.2022