Bülten 2022

2022 Yılında Verilecek Beyannamelerin Damga Vergisi

BÜLTEN 2022-44

2022 YILINDA VERİLECEK BEYANNAMELERİN DAMGA VERGİSİ

Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):
2021 2022
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için 0,80 TL 1,00
b) Vergi beyannameleri: .(Ek:6728/28.md-Yürürlük:9.8.2016) (f) bendi dahil olmak üzere, beyanname verme süresi içerisinde düzeltme amacıyla verilen beyannameler hariç)
2021 2022
ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri 97,20 132,30
bb) Kurumlar vergisi beyannameleri 129,80 176,70
bc) Katma değer vergisi beyannameleri 64,10 87,30
bd) Muhtasar beyannameler 64,10 87,30
be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) 64,10 87,30
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler 129,80 176,70
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler 47,60 64,80
e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri 47,60 64,80
f) .(Değişik:6728/28.md-Yürürlük:9.8.2016) 31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamelerin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler 76,00 103,50
Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri. 0,80 1,00 TL

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

07.01.2022