Bülten 2022

Makine ve Techizat Teslimlerinde KDV İstisnası Süre Uzatımı

BÜLTEN 2022-194

SANAYİ SİCİL BELGESİNİ HAİZ KDV MÜKELLEFLERİNE İMALAT SANAYİİNDE KULLANILMAK ÜZERE YAPILAN YENİ MAKİNE VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNDEKİ KDV İSTİSNASININ UYGULANMA SÜRESİ

21/12/2022 tarih ve 32050 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6583 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 3065 sayılı KDV Kanununun geçici 39 uncu maddesinde Cumhurbaşkanına verilen yetki uyarınca, sanayi sicil belgesini haiz KDV mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimlerindeki KDV istisnasının uygulanma süresi 31/12/2024 tarihine kadar uzatılmıştır.

İlgili Karar için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

23.12.2022