Bülten 2022

Mevduat Faizleri ve Katılım Bankaları Kar Payları Tevkifat Oranları Değişikliği

BÜLTEN (2022-36)

MEVDUAT FAİZLERİ VE KATILIM BANKALARI KATILIM HESABI KAR PAYLARI TEVKİFAT ORANLARI DEĞİŞİKLİĞİ

25 Aralık 2021 gün ve 31700 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 24 Aralık 2021 gün ve 4970 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkındaki ekli Kararda; 22.07.2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinin birinci fıkrasının d bendinin 2 ve 3 numaralı alt bentleri aşağıdaki tablodaki gibi değiştirilmiştir.

25.12.2021-31.03.2022 tarihleri arasında   % 01.04.2022 (dahil) tarihinden itibaren    %
2- Mevduat faizlerinden;
i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda 5 15
ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda 3 12
iii)1 yıldan uzun vadeli hesaplarda 0 10
iv)Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda 0 0
v) Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında* 0 0
3- Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;
i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda 5 15
ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda 3 12
iii)1 yıldan uzun vadeli hesaplarda 0 10
iv)Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda 0 0
v) Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında* 0 0

*21.12.2021 tarihi itibaren açılan kur korumalı vadeli  mevduat ve katılma hesapları ile Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi uygulanması kapsamında  20.12.2021 tarihi itibariyle  mevcut olan döviz  tevdiat hesapları ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarında bulunan dövizin dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat ve katılma hesaplarına uygulanmak üzere yayım tarihi olan 25.12.2021 tarihinde yürürlüğe girer.

İlgili Cumhurbaşkanı Kararı için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

02.01.2022