Bülten 2022

KDV 41 Nolu Uygulama GT KDV iadelerindeki 5.000 TL’lik sınır 10.000 TL

BÜLTEN 2022-97

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:41) (5)

KDV İADELERİNDEKİ 5.000 TL SINIRI 10.000 TL UYGULANACAK

21 Nisan 2022 tarih ve 31816 sayılı Resmi Gazete’de Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:41)” de, KDV iadelerindeki 5.000 TL’lik sınırın 10.000 TL olması ile ilgili madde açıklaması aşağıdadır.

MADDE 7-Tebliğin (I/C-2.1.5.2.1.), (I/C-2.1.5.2.2.), (II/A-1.1.4.2.), (II/A1.2.4.2.), (II/A-2.3.1.), (II/A-3.4.2.), (II/A-4.4.2.), (II/A-5.11.2.), (II/A-8.13.2.), (II/A-9.8.2.), (II/B-1.5.1.), (II/B-1.5.2.), (II/B-1.5.3.1.1.), (II/B-1.5.3.1.2.1.), (II/B-1.5.3.1.2.2.), (II/B1.5.3.2.), (II/B-2.4.1.), (II/B-3.4.2.), (II/B-4.4.1.), (II/B-5.7.2.), (II/B-6.4.1.), (II/B-7.5.2.), (II/B-8.3.2.), (II/B-9.2.2.), (II/B-10.5.2.), (II/B-11.5.2.), (II/B-12.6.2.), (II/B-13.4.2.), (II/B14.5.2.), (II/B-15.4.4.), (II/B-16.4.2.), (II/B-17.4.2.), (II/C-1.3.1.), (II/C-1.3.2.), (II/C-2.3.2.), (II/Ç-1.3.2.), (II/Ç-2.5.2.), (II/E-1.3.2.), (II/E-2.4.1.2.), (II/E-3.4.2.), (II/E-4.4.2.), (II/E-5.4.2.), (II/E-7.4.2.), (II/E-8.4.2.), (II/E-9.5.2.), (II/E-10.4.2.), (III/B-3.2.1.), (III/B-3.2.4.), (III/B3.2.5.), (III/B-3.3.) ve (III/B-3.4.3.) bölümlerinde yer alan “5.000 TL” ibareleri “10.000 TL” olarak değiştirilmiştir.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde  yukarıda belirtilen bölümlerde yer alan KDV iade taleplerinin, 5.000 TL’yi aşmaması halinde nakden veya mahsuben iadesi, vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminatlı yapılıp yapılmayacağı, 5.000 TL’yi aşması halinde aşan kısmın nakden veya mahsuben iadesi inceleme raporu, YMM raporu ve teminatlı yapılıp yapılmayacağı açıklanmıştır.

Bu tebliğ ile belirtilen maddelerdeki 5.000 TL olan sınır 10.000 TL’ye çıkarılmıştır.

Not: Bu madde yayımını izleyen ay başından (Mayıs 2022) itibaren yapılacak işlemlere ilişkin iade taleplerine uygulanır.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir.

21.04.2022