Bülten 2022

Bazı Otomobillerde ÖTV Matrahları Değişti

BÜLTEN 2022-49

BAZI OTOMOBİLLERDE ÖTV MATRAHLARI DEĞİŞTİ

13 Ocak 2022 tarih ve 31718 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5096 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararında 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli II sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P. numaralı mallardan “-Diğerleri” satırı altında yer alan bazı mallar için farklı matrah gruplarına ilişkin oranlar oluşturulmuş ve özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

Bu değişiklikler, 13.01.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Mal İsmi Vergi  Oran %
1-Diğerleri
a-Motor Silindir Hacmi 1600 cm3’ü geçmeyenler
Özel tüketim vergisi matrah 120.000 TL’yi aşmayanlar 45
Özel tüketim vergisi matrah 120.000 TL’yi aşıp,150.000 TL’yi aşmayanlar 50
Özel tüketim vergisi matrah 150.000 TL’yi aşıp,175.000 TL’yi aşmayanlar 60
Özel tüketim vergisi matrah 175.000 TL’yi aşıp,200.000 TL’yi aşmayanlar 70
Diğerleri 80
b-Motor Silindir Hacmi 1600 cm3’ü geçen fakat 2000 cm3’ü geçmeyenler
Elektrik motoru da olanlardan elektronik motor gücü 50 kW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3’ü geçmeyenler.
Özel tüketim vergisi matrah 130.000 TL’yi aşmayanlar 45
Özel tüketim vergisi matrah 130.000 TL’yi aşıp,210.000 TL’yi aşmayanlar 50
Diğerleri 80

Cumhurbaşkanı Kararı için tıklayınız

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

13.01.2022