Kategorisiz

ÖTV Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi

BÜLTEN 2022-50

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TASDİK RAPORLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı yayınladığı 18.01.2022 tarih ve YMM/2022-1 sayılı “Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Sirküler / 2” de;

“Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Genel Tebliğ çerçevesinde, yeminli mali müşavirler tarafından verilecek tüm Özel Tüketim Vergisi Tasdik Raporlarının 24/1/2022 tarihinden itibaren internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda ihtiyari olarak gönderilmesi, 4/4/2022 tarihinden itibaren ise zorunlu olarak sadece internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilmesi uygun görülmüştür.” denilmiştir.

Bu düzenleme çerçevesinde, özel tüketim vergisi tasdik raporlarının internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilmesi gerçekleşecektir.

Bu sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

18.01.2022