Bülten 2022

2022 Geri Kazanım Payı Tutarları

BÜLTEN (2022-08)

2022 GERİ KAZANIM KATILIM PAYI TUTARLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

31 Aralık 2021 gün ve 31706 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının  2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ (2022/1) ile,

9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun ek 11 inci maddesine istinaden yurt içinde piyasaya arz edilen 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan tahsil edilecek geri kazanım katılım payı tutarları anılan 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı liste ile belirlenmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 27/11/2021 tarihli ve 31672 sayılı  Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 533) uyarınca 2021 yılı için yeniden değerleme oranı %36,20 olarak tespit ve ilan edilmiştir.

Bu duruma binaen, 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan geri kazanım katılım payı tutarları 1/1/2022 tarihinden itibaren ekte belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

01.01.2022