Kategorisiz

2022 Yılı Emlak Vergisi Bina İnşaat Maliyetleri Emlak Vergisi Genel Tebliği

BÜLTEN 2021-152

EMLAK VERGİSİNE ESAS 2022 YILINDA UYGULANACAK BİNA METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİ

1 Eylül 2021 gün ve 31585 sayılı Resmi Gazete’de Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan 79 Seri Nolu Emlak Vergisi Genel Tebliğinde,  Emlak Vergisine esas olmak üzere 2022 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, açıklanmıştır.

Bu tebliğ ve eki olan cetvellere ulaşmak için  tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

01.09.2021