Bülten 2021

7326 sayılı Yeniden Yapılandırma Kanunu Süre Uzatımı

BÜLTEN 2021-151

7326 SAYILI YENİDEN YAPILANDIRMA KANUN BEYAN VE ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI

27 Ağustos 2021 gün ve 31581 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Yer alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı:4420)” Cumhurbaşkanı Kararı ile 31.08.2021 tarihinde sona erecek olan başvuru,  bildirim ve beyan süreleri ile bu başvuru, bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri, birer ay uzatılmıştır.

Buna göre;

31.08.2021 tarihine kadar beyan edilmesi gereken;

– Kesinleşmiş alacaklar,

– Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar,

– İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler,

– Matrah ve vergi artırımı,

– İşletme kayıtlarının düzeltilmesi,

– Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları,

süre uzatımı:

31.08.2021 Tarihine Kadar Beyanı Gereken Alacak Uzatılan Beyan Süresi Uzatım Öncesi

Ödeme Süresi

(İlk Taksit)

Uzatılan Ödeme Süresi (İlk Taksit)
Kesinleşmiş Alacaklar 30.09.2021 30.09.2021 31.10.2021
Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar 30.09.2021 30.09.2021 31.10.2021
Matrah ve Vergi Artırımı 30.09.2021 30.09.2021 31.10.2021
İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi 30.09.2021 31.08.2021

(Beyan süresinde)

30.09.2021

(Beyan süresinde)

Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu Alacakları 30.09.2021 30.09.2021 31.10.2021
31.08.2021 Tarihine Kadar Beyan Edilmesi Gereken Diğer Alacaklar 30.09.2021 30.09.2021 31.10.2021

İlgili Cumhurbaşkanı Kararı için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

27.08.2021