Kategorisiz

Mevduat Faizleri ve Banka Tahvil Bono  Gelirlerinin İndirimli Tevkifat Oranları 30 Eylül 2021 Tarihine Uzatıld

BÜLTEN 2021-143

MEVDUAT FAİZLERİ VE TAHVİL BONO  GELİRLERİNİN İNDİRİMLİ TEVKİFAT ORAN SÜRELERİ 30 EYLÜL 2021 TARİHİNE UZATILDI

31.07.2021 tarihine kadar uygulanan 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci maddesinde yer alan tevkifat oranları  “Mevduat Faizleri ve Bankalar Tarafından Çıkarılan Tahvil Bono Gelirlerinin Tevkifat Oranları” uygulaması, 30 Temmuz 2021 gün ve 31553 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29 Temmuz 2021 gün ve 4311 sayılı Cumhurbaşkanı Karar ile 30.09.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Süresi uzatılan tevkifat oranlarını, 24.12.2020 günlü 2020-194 sayılı Bültenimizde görebilirsiniz.

30 Temmuz 2021 gün ve 4311 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı için tıklayınız.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

30.07.2021