Bülten 2021

7326 sayılı Kanun Matrah ve Vergi Artırımı Rehberi (GİB)

BÜLTEN 2021-130

GİB MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI REHBERİ

7326 Sayılı Kanun ve 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Genel Tebliğde yer alan açıklamalar doğrultusunda Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan rehberde;

GİRİŞ

1. MATRAH VE VERGİ ARTIRIMININ KAPSAMI

2. GELİR/KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI

2.1. Gelir Vergisi Matrah Artırımına İlişkin Bilgiler

2.2. Kurumlar Vergisi Matrah Artırımına İlişkin Bilgiler

3. GELİR/KURUMLAR STOPAJ VERGİSİ ARTIRIMI

3.1. Gelir/Kurumlar Stopaj Vergisi Artırımına İlişkin Bilgiler

4. KATMA DEĞER VERGİSİ ARTIRIMI

4.1. Katma Değer Vergisi Artırımına İlişkin Bilgiler

5. KANUN’UN YAYIMI TARİHİNDEN ÖNCE BAŞLANILAN VERGİ İNCELEMELERİNDE MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI

 6. MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINDAN YARARLANAMAYACAKLAR

 7. MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINDA DİĞER HUSUSLAR

 8. MATRAH VE VERGİ ARTIRIMININ BEYANI VE ÖDEMESİ

gibi genel bilgiler yer almaktadır.

Bu bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

08.07.2021