Bülten 2021

7326 Sayılı Kanuna Göre İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi  Broşürü

BÜLTEN 2021-135

7326 SAYII KANUNA GÖRE İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ BROŞÜRÜ

7326 Sayılı Kanun  ve Genel Tebliğde yer alan açıklamalar doğrultusunda Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan “İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi  Broşürü “ isimli Broşürde;

1- İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYDA ALINMASI

– Yararlanabilecek Mükellefler

– Başvuru Şekli ve Süresi

– Özel Tüketim Vergisine Tabi Mallara İlişkin Kayıtların Düzeltilmesi

– Basılı Kitap ve Süreli Yayınlara İlişkin Kayıtların Düzeltilmesi

– Verginin Hesaplanması ve Ödenmesi

– Beyan Edilen Kıymetlerin Kayıtlara İntikali

– Beyan Edilerek Ödenen KDV’nin İade Konusu Yapılıp Yapılamayacağı

2- KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYITLARDAN ÇIKARILMASI

– Yararlanabilecek Mükellefler

– Başvuru Şekli ve Süresi

– Verginin Hesaplanması ve Ödenmesi

– Özel Tüketim Vergisine Tabi Mallara İlişkin Kayıtların Düzeltilmesi

3- KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU İLE ORTAKLARDAN ALACAKLARIN BEYANI

– Yararlanabilecek Mükellefler

– Başvuru Şekli ve Süresi

– Verginin Hesaplanması ve Ödenmesi

– Taşınmazlar İle Amortismana Tabi Diğer İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerlemesi

ÖDEME KANALLARI

İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Broşürü için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

12.07.2021