Bülten 2021

7326 sayılı Yapılandırma Kanunu Rehberi (GİB)

BÜLTEN 2021-129

GİB YAPILANDIRMA KANUNU REHBERİ

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun, 09/06/2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kanun hükümlerinin uygulamasına dair usul ve esasların belirlendiği 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği 14/06/2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, söz konusu Genel Tebliğ’de yer alan açıklamalar doğrultusunda hazırlanan aşağıda içerik başlıkları olan “”Yapılandırma Kanunu Rehberi”ni yayınlamıştır,

Bu rehbere ulaşmak için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

07.07.2021

 

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ.

A.7326 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN İMKÂNLAR

B.YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ BORÇLAR

1.KESİNLEŞMİŞ BORÇLAR

2.DAVA KONUSU VERGİ VE CEZALAR İLE ECRİMİSİLLER

3. DEFTER VE BELGELERİ İNCELEMEDE OLANLARA GETİRİLEN İMKÂNLAR

4. PİŞMANLIKLA VEYA KENDİLİĞİNDEN BEYANNAME VERİLMESİ

5. BAŞVURU VE ÖDEME

6. DİĞER HUSUSLAR

C. MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINDA BULUNULMASI

1. GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE MATRAH ARTIRIMI

2. GELİR VE KURUMLAR STOPAJ VERGİLERİNDE ARTIRIM

3. KATMA DEĞER VERGİSİNDE ARTIRIM

4. MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER

5. BAŞVURU VE ÖDEME

D. İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ

E. TAŞINMAZLAR İLE AMORTİSMANA TABİ DİĞER İKTİSADİ KIYMETLERİN YENİDEN DEĞERLEMESİ

F. 1 SERİ NO.LU BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 7326 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ’NİN EKLERİ.