Bülten 2021

Serbest Bölge Ücret Ödemelerinde Gelir Vergisi İndirimi

BÜLTEN 2021-54

SERBEST BÖLGEDE ÜRETİLEN ÜRÜNLERİ İHRAÇ EDENLERE İSTİHDAM ETTİRDİĞİ PERSONELE YAPILAN ÜCRET ÖDEMELERİ GELİR VERGİSİ İNDİRİMİ

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki gibidir.

“b) Bu bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az %85’ini yurt dışına ihraç eden mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisi, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilir. Bu oranı %50’ye kadar indirmeye ve kanuni seviyesine kadar yükseltmeye Cumhurbaşkanı yetkilidir. Cumhurbaşkanı bu yetkiyi, stratejik, büyük ölçekli veya öncelikli yatırımlar ile konusu, sektörü ve niteliği itibarıyla proje bazında desteklenmesine karar verilen yatırımlara yönelik olarak, bölge, sektör ya da faaliyet alanı itibarıyla farklılaştırarak veya kademelendirerek kullanabilir. Yıllık satış tutarı bu oranın altında kalan mükelleflerden zamanında tahsil edilmeyen vergiler cezasız olarak, gecikme zammıyla birlikte tahsil edilir.”

Bu hükme göre, 06.02.2021 gün ve 31387 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3516 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, %85 olarak belirlenmiş olan yurt dışına ihraç oranını 2020 yılı için %80 olarak belirlenmiştir.

Bu şartı taşıyan mükelleflerin, istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisi, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilir.

İlgili Cumhurbaşkanı Kararı için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

12.02.2021