Bülten 2021

01.06.2021-31.07.2021 Tarihleri Arasında Kira Ödemelerinde Vergi Tevkifatı %10

BÜLTEN 2021-108

01.06.2021-31.07.2021 TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN KİRA ÖDEMELERİNDE VERGİ TEVKİFATI %10

1-193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 ncü maddesinde yer alan tevkifat nispetlerine ilişkin 12.01.2009 gün ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki kararın 1/5-a maddesine göre %20 oranında yapılmakta olan gelir vergisi tevkifatı 31 Temmuz 2020 gün ve 31202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 30 Temmuz 2020 gün ve 2813 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararın eki kararla 31.07.2020-31.12.2020 tarihleri arasında %10 uygulanmaktadır.

Ancak, 23 Aralık 2020 gün ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 22 Aralık 2020 gün ve 3319 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararın eki kararda;

1.1.2021 tarihinden  31.05.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) bu oranların (% 10) uygulanma devam edileceği açıklanmıştır.

2-5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 nci maddesinde yer alan vergi kesinti oranlarına ilişkin 12.01.2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2-Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden % 20,”

Belirtilen ödemelerden %20 oranında yapılmakta olan kurumlar vergisi tevkifatı 31 Temmuz 2020 gün ve 31202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 30 Temmuz 2020 gün ve 2813 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararın eki kararla 31.07.2020-31.12.2020 tarihleri arasında %10 uygulanmaktadır.

Ancak, 23 Aralık 2020 gün ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 22 Aralık 2020 gün ve 3319 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararın eki kararda;

1.1.2021 tarihinden  31.05.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) bu oranların (% 10) uygulanma devam edileceği açıklanmıştır.

3- 02.06.2021 gün ve 31499 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 4063 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile  31.05.2021  tarihi 31.07.2021 tarihine uzatılmıştır.

İlgili Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

02.06.2021