Bülten 2021

7326 Sayılı Kanun (Yeniden Yapılandırma) Genel Tebliği (Seri No.1)

BÜLTEN 2021- 120

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 7326 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:1)

14 Haziran 2021 gün ve 31511 sayılı Resmi Gazete’de Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayınlanan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:1)’de, 7326 sayılı Kanun hakkında açıklamalar yapılmıştır.

Bu açıklamalar, ilgili tebliğde aşağıda yer alan ana başlıklar altında yapılmıştır.

Bu başlıkların içeriği, Resmi Gazete sayfaları  esas olarak ana başlıklarda gösterilmiştir.

Resmi Gazete’ye aşağıdaki linkten ulaşılabilinir.

1- Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (s.1-8).

2- Kesinleşmiş Alacaklara İlişkin Hükümler (s. 8- 58).

3- Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Amme Alacaklarına İlişkin Hükümler      (s. 58-76)

4- İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler ile Pişmanlıkla ya da Kendiliğinden Yapılan Beyanlara İlişkin Hükümler (s.76-86).

5- Matrah ve Vergi Artırımına İlişkin Hükümler (86-146).

6- İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesine İlişkin Hükümler (146-162).

7- Kanunun 3 ve 4 Üncü Maddelerinden Yararlananların Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulaması Karşısındaki Durumu (162-164).

8- Ortak Hükümler (164-170).

9- Diğer Hususlar (170-174).

Ekler (175-221).

“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:1)” e ulaşmak için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

15.06.2021