2021 Ocak Ayında Yasal Defterlerde Yapılacak Kapanış ve Ara Tasdiki

BÜLTEN 2021-33

2021 OCAK AYINDA YASAL DEFTERLERDE YAPILACAK KAPANIŞ VE ARA TASDİKİ

1-Kapanış Tasdiki

a-Yönetim Kurulu Karar Defteri

2020 yılında, anonim şirketler ile sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve kooperatifler tutmak zorunda oldukları yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayını 2021 Ocak ayı sonuna kadar  yaptırmak zorundadırlar.

b-Müdürler Kurulu Karar Defteri

2020 yılında kullanılan limited şirket  müdürler kurulu karar defteri kullanmış olan limited şirketlerin, defterin kapanış onayını 2021 Ocak ayı sonuna kadar yaptırmaları zorunludur.

Bir önceki yıl müdürler kurulu karar defteri kullanmış olan limited şirketlerin, defterin kapanış onayını Ocak ayı sonuna kadar yaptırmaları zorunludur. (Genel kurul toplantı ve müzakere defterine ltd.Şti. müdür veya müdürler kurulu kararları yazılıyorsa limited şirketlerin müdürler kurulu karar defteri tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu nedenle isteyen mükellefler kapanış tasdikini yaptırdıktan sonra açılış tasdiki yaptırmayabilirler).

2-Ara Tasdiki (Yenileme)

a- Yevmiye Defteri, Defteri Kebir, Envanter Defteri, Damga Vergisi Defteri ve Yönetim Kurulu Karar Defteri

2020 yılında  kullanılan yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, damga vergisi defteri ve yönetim kurulu karar defteri yeterli yaprakları bulunması halinde 2021 Ocak ayı sonuna kadar ara tasdiki (onay yenileme) suretiyle kullanılmaya devam edilebilir.

b- Pay Defteri ile Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

2020 yılında kullanılan pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir.

Kapanış onayına tabi olan yönetim kurulu karar defteri ile yevmiye defterinde son kaydın altına yazılacak “görülmüştür” ibaresi yanında yenileme onay bilgilerinin yazılması suretiyle kapanış ve onay yenileme işleminin bir arada yapılması gerekmektedir.

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

12.01.2021