Bülten 2021

SMMM ve YMM’ler Mesleki Sorumluluk Sigortalarını Gider Yazabilmeleri

BÜLTEN 2021 25

SMMM VE YMM’LER MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTALARINI GİDER YAZABİLECEKLER

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı 30.12.2021 gün ve  38418978-120 (89-2020/24-İ)-E.367714 sayılı özelgesinde,

“…mesleki sorumluluk sigortasına yönelik yaptığınız ödemeleri, Gelir Vergisi Kanununun 68 inci maddesinin  birinci fıkrasının (1) numaralı bendine göre serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak indirim konusu yapmanız mümkün bulunmaktadır.” denilmiştir.

Buna göre, SMMM ve YMM’ler  mesleki sorumluluk sigortası  ödemelerini serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak indirebileceklerdir.

Söz konusu özelge aşağıdadır.