Bülten 2021

e-Vergi Levhası Alma Zamanı

BÜLTEN ( 2021-96)

 GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN 2020 YILI KAZANÇLARINA AİT E-VERGİ LEVHASI ALMA ZAMANI

Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesine göre;

A-Gelir Vergisi mükelleflerinden;

1 -Ticari kazanç sahipleri (Basit usulde ticari kazanç sahipleri dahil),

2- Zirai kazanç sahipleri (yazıhane açmış olanlar)

3- Serbest meslek erbabı,

B-Kurumlar Vergisi mükelleflerinden;

1-Anonim şirketler,

2-Limited şirketler,

3-Eshamlı komandit şirketler,

2020 yılı gelirlerinin yazılı olduğu e-Vergi Levhasını internet vergi dairesinden 31 Mayıs 2021 günü sonuna kadar yazdıracaklardır.

Yazdırılan vergi levhalarının; asılma zorunluluğu olmayıp yetkililerce istenildiğinde ibraz etmek üzere bulunduracaklardır.

Vergi levhası almak ve bulundurmak mecburiyetinde olan mükelleflerin vergi levhasını bulundurmak mecburiyetinde oldukları yerlerde yapılan denetimlerde bulundurma mecburiyetine uyulmadığının tespit edilmesi halinde her bir tespit için Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinin (4) numaralı bendine istinaden (2021 yılı için 380 TL) özel usulsüzlük cezası kesilmektedir.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

04.05.2021