Bülten 2021

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği

BÜLTEN 2021-71

UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

10 Mart 2021 gün ve 31419 sayılı Resmi Gazete’de  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlanan “ UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ”  4857 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesi uyarınca uzaktan çalışanları ve bunların işverenlerini kapsar. Bu Yönetmeliğin amacı, uzaktan çalışmanın yapılamayacağı işleri, verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme kurallarının uygulanmasını ve uzaktan çalışmanın usul ve esaslarını belirlemektir.

Bu yönetmelik konuları:

  • Sözleşmenin şekil ve içeriği,
  • Çalışma mekânının düzenlenmesi,
  • Malzeme ve iş araçlarının temini ve kullanımı,
  • Üretim maliyetlerinin karşılanması,
  • Çalışma süresinin belirlenmesi,
  • İletişim,
  • Verilerin korunması,
  • İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlerin alınması,
  • Uzaktan çalışmanın yapılamayacağı işler,
  • Uzaktan çalışmaya geçiş.

Bu konularla ilgili bilgiye ilgili yönetmelikte ulaşmak mümkündür. Yönetmelik için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir.

10.03.2021