Bülten 2021

Meslek Mensuplarının Mücbir Sebep Halinde Vergi Ödevleri

BÜLTEN 2021-174

AĞIR HASTALIĞI BULUNAN VEYA DOĞUM YAPAN MESLEK MENSUPLARININ MÜCBİR SEBEP DURUMU

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 30/11/2021 tarihli ve VUK-137/ 2021-5 sayılı  137 Usul Kanunu Sirkülerinde,

Beyanname ve bildirimlerini 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca yetki almış serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler (meslek mensubu) aracılığıyla göndermek zorunda olup meslek mensupları aracılığıyla gönderilen beyannameler mükellef tarafından verilmiş kabul edildiği,

3568 sayılı Kanun ve ilgili diğer Kanun ve genel tebliğler ile yapılan düzenlemeler kapsamında, belirli iade, indirim ve istisna hükümlerinden yararlanılabilmesi bazı durumlarda yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenen tasdik raporlarının süresinde ibraz edilmesi koşuluna bağlandığı,

belirterek, meslek mensubunun vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalığının bulunması ya da doğum yapmasının vergi ödevlerinin yerine getirilmesine olan etkisine ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Buna göre meslek mensubunun;

Vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalığının bulunması halinde, raporu nereden alacağı, vergi dairesinin yapacağı işlemler, mücbir sebep nedeniyle uzayan süreler,

Doğum öncesi ve sonrası mücbir sebep sayılan süreler, belgelendirmeler, vergi dairesinin yapacağı işler, örneklerle açıklanmaktadır.

Söz konusu sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

02.12.2021