Bülten 2021

2021 Yılı Gelir Vergisi Beyanname Rehberleri

BÜLTEN 2021-66

2021 YILINDA BEYAN EDİLECEK 2020 YILI KAZANÇ VE İRATLARINA  AİT GİB TARAFINDAN HAZIRLANMIŞ VERGİ REHBERLERİ

2020 yılında elde edilen Gelir Vergisi beyanına tabi kazanç ve iratların, 2021 yılında verilecek Gelir Vergisi Beyannamesinin hazırlanmasında kolaylık sağlayacak vergi rehberleri Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) yayınlanmıştır.

Rehberler aşağıda olup, üzerleri tıklanınca görülebilecektir.

– Ticari Kazanç Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi

– Kira Geliri Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi

– Türkiye’de Yerleşmiş Olmayanlar (Dar Mükellefler) İçin Kira Geliri Rehberi

– Menkul Sermaye İradı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi

– Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi

– G.V.K. Geçici 67’nci Madde Uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi

– Ücret Geliri Elde Edenler İçin Vergi Rehberi

– Gayrimenkullerin 5 Yıl İçinde Elden Çıkarılmasında Gelir Vergisi Beyanı

– Diğer Kazanç ve İratların Vergilendirilmesi Rehberi

– Zirai Kazanç Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi