Bülten 2021

e Defter Beratları Yükleme Tercihi ve Zamanları 2021

BÜLTEN 2021-36

E-DEFTER BERATLARININ 2021 YILINDA AYLIK VEYA GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİ BAZINDA YÜKLENEBİLMESİNE İLİŞKİN

DUYURU

Gelir İdaresi Başkanlığı yayınladığı 14.01.2021 günlü duyuruda;

e-Defterlerin berat dosyalarının aylık veya geçici vergi dönemleri bazında yüklenebilmesi tercihinin yapılabileceği,

Geçici vergi dönemleri bazında berat yükleme tercihinde bulunmak isteyen mükelleflerin, mali mühür veya elektronik imza ile e-Defter uygulamasına giriş yapıp “Bilgi Güncelle” kısmından “Berat Yükleme Tercihi” bölümünden; Aylık yükleme / Geçici vergi dönemleri bazında yükleme şeklinde seçimlerini yapmaları mümkün bulunduğu,.

2021 yılı tercihlerinin, 31.01.2021 tarihine kadar e-Defter uygulaması üzerinden güncellenebileceği,

Bu tarihten sonra yapılan seçimin değiştirilmesinin mümkün bulunmadığı,

Söz konusu yükleme tercihi, ilgili hesap dönemini kapsamakta olup, 2021 Ocak döneminden itibaren yüklenecek berat dosyaları için geçerli olacağı,

Tercihlerini 31 01 2021 tarihine kadar bildirmeyen mükellefler, 2021 hesap dönemi berat dosyaları için Aylık yükleme seçeneğini tercih etmiş olarak değerlendirileceği,

Söz konusu mükellefler, berat dosyalarını ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar (hesap döneminin son ayına ait berat dosyalarını, gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verildiği ayın son gününe kadar) yüklemek zorunda olduğu,

açıklanmıştır.

E Defter Berat Dosyalarının Yükleme Sürelerini Gösterir Tablolar

a-Aylık Yükleme Tercihinde Bulunanlar

Dönem Aylık Yükleme Tercihinde Bulunulması Halinde
Ocak Nisan ayı sonu
Şubat Mayıs ayı sonu
Mart Haziran ayı sonu
Nisan Temmuz ayı sonu
Mayıs Ağustos ayı sonu
Haziran Eylül ayı sonu
Temmuz Ekim ayı sonu
Ağustos Kasım ayı sonu
Eylül Aralık ayı sonu
Ekim Ocak ayı sonu
Kasım Şubat ayı sonu
Aralık Gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar.

 

b-Geçici Vergi Dönemleri Tercihinde Bulunanlar

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunulması Halinde
Ocak-Şubat-Mart Mayıs ayı sonu
Nisan-Mayıs-Haziran Ağustos ayı sonu
Temmuz-Ağustos-Eylül Kasım ayı sonu
Ekim-Kasım-Aralık Gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar.

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

15.01.2021