Bülten 2021

2021 KDV Tevkifat Oranları

BÜLTEN 2021-55

1 MART 2021 TARİHİ ÖNCESİ VE SONRASINDA UYGULANACAK TEVKİFAT İŞLEMLERİ VE ORANLARI

16.02.2021 Tarihli ve 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 35 Seri no.lu KDV Tebliği ile KDV Uygulama Tebliğinde kısmi tevkifat uygulamalarının bazılarında 1 Mart 2021 tarihinden sonra uygulanmak üzere oran değişiklikleri yapılmıştır.

KDV kısmi tevkifat oranlarında değişiklik yapılanlar ve yapılmayanların oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir

Tebliğin Ayrımı /İşlemin Nevi Tevkifat Yapacak

Olanlar

1 Mayıs 2012’den sonra 1 Mart

2021’den sonra

I/C-2.1.3.2.1

KDV Dahil 5 Milyon TL ve üzerinde olan yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve   etüt-proje hizmetleri (Yeni)

 

 

 

 

KDV Mükellefleri

 

 

 

 

 

 

 

 

4/10

I/C-2.1.3.2.1

Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve   etüt-proje hizmetleri

 

 

 

*Belirlenmiş Alıcılar

 

 

 

3/10

 

 

 

4/10

I/C-2.1.3.2.2

Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler

 

 

*Belirlenmiş Alıcılar

 

 

9/10

 

 

9/10

I/C-2.1.3.2.3

Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım   Hizmetleri

 

 

*Belirlenmiş Alıcılar

 

 

5/10

 

 

7/10

I/C-2.1.3.2.3

Otomasyon sisteminin ve bilgisayarların kullanımında gerekli olan işletim sistemi yazılımlarına ilişkin olarak verilen değişiklik, sorun giderme, yenileme, bakım, güncelleme ve benzeri hizmetler

 

 

 

 

 

*Belirlenmiş Alıcılar

 

 

 

 

 

 

5/10

 

 

 

 

 

 

7/10

I/C-2.1.3.2.4

Yemek servis ve organizasyon hizmetleri

 

 

 

*Belirlenmiş Alıcılar

 

 

 

5/10

 

 

 

5/10

I/C-2.1.3.2.5

İşgücü temin hizmetleri (özel güvenlik ve koruma hizmetleri dahil)

 

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

 

 

9/10

 

 

9/10

I/C-2.1.3.2.6

Yapı denetim hizmetleri

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar  

9/10

 

9/10

I/C-2.1.3.2.7

Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta ve   ayakkabı dikim işleri ve bu işlere aracılık hizmetleri

 

 

 

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

 

 

 

 

5/10

 

 

 

 

7/10

I/C-2.1.3.2.8

Turistik mağazalara verilen müşteri bulma / götürme hizmetleri

 

 

KDV Mükellefleri

 

 

9/10

 

 

9/10

I/C-2.1.3.2.9

Spor kulüplerinin yayın, reklâm ve isim hakkı gelirlerine konu İşlemleri

 

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

 

 

9/10

 

 

9/10

I/C-2.1.3.2.10

Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri

 

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

 

 

7/10

 

 

9/10

I/C-2.1.3.2.11

Servis taşımacılığı hizmeti

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar  

5/10

 

I/C-2.1.3.2.11-2

Taşımacılık Hizmetleri-Yük Taşımacılığı (Yeni)

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar  

 

 

 

2/10

I/C-2.1.3.2.11-2

Taşımacılık Hizmetleri-Servis Taşımacılığı (Yeni)

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar  

 

 

 

5/10

I/C-2.1.3.2.12

Her türlü baskı ve basım hizmetleri

*Belirlenmiş Alıcılar  

5/10

 

7/10

I/C-2.1.3.2.13

Diğer Hizmetler

(5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifaları)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belirtilen Mükellefler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/10

I/C-2.1.3.2.14

Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin İşletme Döneminde Sunulan Hizmetlerde Tevkifat Uygulaması

 

 

 

 

Sağlık Bakanlığı

 

 

 

5/10 (Yapım işlerinde 3/10)

 

 

 

5/10 (Yapım işlerinde  3/10)

 

Tablo: Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin İşletme Döneminde Alınacak Hizmetlerde Uygulanacak Tevkifat Oranları

Sözleşmede Öngörülen Hizmet Hizmeti Bilfiil İfa Eden Alt Yükleniciden Yapılacak Tevkifat Hizmeti Bilfiil İfa Etmeyen Alt Yüklenicilerden Yapılacak Tevkifat Oranı Yükleniciden Yapılacak İşlem Türü Oran Tevkifat Oranı
İşlem Türü  Oran
Bakım ve Bahçe Bakım Hizmetleri Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri (Tebliğin I/C-2.1.3.2.10. bölümü) 7/10

(01.03.2021 sonrası 9/10)

Tevkifat Yok 5/10
İlaçlama Hizmetleri
Çamaşır ve Çamaşırhane Hizmetleri
Temizlik Hizmetleri
Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Hizmetleri
Atık Yönetimi Hizmetleri
Hasta Yönlendirme ve Refakat/Resepsiyon/Yardım Masası/Taşıma Hizmetleri İşgücü Temin Hizmetleri (Tebliğin I/C-2.1.3.2.5. bölümü) 9/10 Tevkifat Yok 5/10
Güvenlik Hizmetleri
Otopark Hizmetleri
Diğer Tıbbi Ekipman Destek Hizmeti Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri (Tebliğin I/C-2.1.3.2.3. bölümü) Tevkifat Yok* Tevkifat Yok 5/10
Mefruşat Hizmeti
Yemek Hizmeti Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri (Tebliğin I/C-2.1.3.2.4. bölümü) Tevkifat Yok* Tevkifat Yok 5/10
Olağanüstü Bakım ve Onarım Hizmeti Yapım İşleri (Tebliğin I/C-2.1.3.2.1. bölümü) 3/10

(01.03.2021 sonrası 4/10)

3/10

(01.03.2021 sonrası 4/10)

3/10

(01.03.2021 sonrası 4/10)

Bina ve Arazi Hizmetleri
Laboratuvar Hizmeti Tevkifat Yok Tevkifat Yok 5/10
Görüntüleme Hizmeti
Rehabilitasyon Hizmeti
Ortak Hizmetler Yönetimi Hizmeti
Hastane Bilgi Yönetim Hizmeti

* Hizmetin, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayrımında sayılanlara ifa edilmesi durumunda “İşlem Türü” dikkate alınarak tevkifat uygulanacaktır.

Tebliğin Ayrımı /İşlemin Nevi Tevkifat Yapacak

Olanlar

1 Mayıs 2012’den sonra 1 Mart

2021’den sonra

I/C-2.1.3.2.15

Ticari Reklam Hizmetleri

Ticaret, iş, zanaat veya bir meslekle bağlantılı olarak (Yeni)

 

 

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

 

 

 

 

 

 

3/10

I/C-2.1.3.3.1

Külçe Metal Teslimleri Hurdadan elde edilenler dışındaki Bakır, Alüminyum   ve Çinko külçe teslimleri 1.3.2013 tarihinden itibaren kurşun

 

 

 

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

 

1 Nisan 2020 tarihinden itibaren 7/10

 

 

 

 

7/10

I/C-2.1.3.3.2

Bakır Çinko ve Alüminyum Ürünlerinin Teslimi İlk üretici ithalatçı   teslimi hariç

 

 

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

 

1 Nisan 2020 tarihinden itibaren 7/10

 

 

 

7/10

I/C-2.1.3.3.3

Hurda ve Atık Teslimi(İstisnadan vazgeçilmesi halinde)

 

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

1 Nisan 2020 tarihinden itibaren 7/10  

 

7/10

I/C-2.1.3.3.4

Metal,Plastik,Lastik,Kauçuk,kağıt ve cam hurda ve atıklarından elde   edilen hammadde teslimi

 

 

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

 

 

 

9/10

 

 

 

9/10

I/C-2.1.3.3.5

Pamuk,Tiftik,yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimleri

 

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

 

 

9/10

 

 

9/10

I/C-2.1.3.3.6

Ağaç ve orman ürünleri teslimi

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar  

5/10

 

5/10

I/C-2.1.3.3.7

Diğer Teslimler (Yeni)

 

 

Devlet Malzeme Ofisi

 

 

2/10

 

*1-Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın):

– 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,

– Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

– Döner sermayeli kuruluşlar,

* Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

– Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,

– Sigorta ve reasürans şirketleri,

– Sendikalar ve üst kuruluşları,

– Vakıf üniversiteleri,

– Mobil elektronik haberleşme işletmecileri,

– Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),

– Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,

– Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,

-Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,

– Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirketler,

2-Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 TL’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır.

3- Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına alınan işlemlerde satıcılar, tevkifat uygulanan satışları ile satış yaptıkları alıcılara ait bir listeyi, satışın yapıldığı döneme ait 1 No.lu KDV Beyannamesi ekinde elektronik ortamda vermek zorundadırlar.

Buna göre tevkifat uygulanan her satış faturası/serbest meslek makbuzu ve benzeri itibariyle;

– Belgenin tarih ve numarası,

– Tevkifat uygulanan işlemin cinsi, tutarı,

– İşlemin tabi olduğu KDV oranı, toplam hesaplanan KDV tutarı, alıcı tarafından tevkif edilen KDV tutarı,

– Alıcının adı/soyadı-unvanı ve vergi kimlik numarası veya TC kimlik numarası ve benzeri bilgilerini içeren liste (Tebliğ ekinde bulunan), satıcı mükellefler tarafından ilgili döneme ait beyanname ekinde verilecektir.

Bu bildirim zorunluluğuna uymayan veya eksik ya da yanıltıcı bildirimde bulunanlar hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu çerçevesinde işlem yapılacaktır.

4-Tabloda her türlü baskı ve basım hizmetleri kısımın üzerinde yazılı kısımlarda belirtilmeyen diğer hizmetlerin 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlara yapılması halinde tevkifat oranı (5/10)’dur.

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

17.02.2021