Bülten 2021

Kentsel Dönüşümde Riskli Binaların Yerine Yapılan Konutlarda KDV İndirimi

BÜLTEN 2021-44

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE RİSKLİ BİNALARIN YERİNE YAPILAN KONUTLARDA KDV İNDİRİMİ

30 Ocak 2021 gün ve 31380 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 3470 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki (I) sayılı listenin 13 üncü sırasının sonuna aşağıdaki ibare eklenerek madde aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

13- Kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları ve belediyelere yapılan sadece net alanı 150 m2’ye kadar konutlara ilişkin inşaat taahhüt işleri,

(Eklenen ibare) “6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapıların bulunduğu yerde dönüşüm projeleri çerçevesinde taşınmaz maliklerine ait mevcut inşaat alanının bir buçuk katına kadar olan yeni inşaat alanlarında yapılacak olan konutlara ilişkin inşaat taahhüt işleri,”

Buna göre;

1-İnşaat yapılacak yer, 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapıların bulunduğu yerde dönüşüm projeleri çerçevesinde olması,

2-İnşaatın,taşınmaz maliklerine ait bulunması,

3-İnşaatın, mevcut inşaat alanının bir buçuk katına kadar olan yeni inşaat alanlarında yapılması,

4-Yapılacak inşaatın konut inşaatı olması,

5-İnşaat taahhüt işi şeklinde yerine getirilmesi,

koşuluyla, 30.01.2021 tarihinden itibaren %18 yerine %1 oranında KDV uygulanacaktır.

İlgili Cumhurbaşkanı  Kararı için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

30.01.2021