2021 Yılında Verilecek GEKAP Geri Kazanım Katılım Payı Beyannameleri

BÜLTEN 2021-37

2021 YILINDA VERİLECEK GEKAP GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMELERİ

GEKAP Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin verilme süreleri ile ilgili olarak 22 Mart 2020 tarihli ve 31076 Sayılı Resmi Gazete’de “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3)” yayınlanmıştır.

22 Mart 2020 tarihli ve 31076 Sayılı Resmi Gazete’de “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3)” yayımlandı.

Bu Tebliğe göre, GEKAP Beyannameleri, 2020 yılında 6 aylık, takip eden yıllar için 3 aylık olarak verilecektir.

2020 yılı  ikinci dönemi (Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık) beyannamesi 01.02.2021 (31 Ocak 2021 tatile rastladığı için) tarihi 23,59’e kadar e beyanname olarak gelir ve kurumlar vergisi bakımından bağlı oldukları vergi dairesine verilecektir.

Tahakkuk eden geri kazanım katılım payı, beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar, vergi daireleri veznelerine, PTT işyerlerine, anlaşmalı bankalara ödenebileceği gibi Başkanlığın internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden banka kartı ve banka hesabından havale yöntemi ile de ödenebilecektir.

2021 yılından itibaren üç aylık beyan dönemleri aşağıdaki gibi olacaktır.

Birinci dönem: Ocak, Şubat, Mart,

İkinci dönem: Nisan, Mayıs, Haziran

Üçüncü Dönem: Temmuz, Ağustos, Eylül.

Dördüncü Dönem: Ekim, Kasım, Aralık.

Beyannameler, dönemleri takip eden ayın sonuna kadar elektronik ortamda verilecek ve ödenecektir.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

16.01.2021